YANGIN MERDİVENİ

YANGIN MERDİVENİ

Her hangi bir yapının acil durumlarda ve yangınlarda kullanılabilir özellikte olan merdivenlerine , kaçış merdiveni denir.

Bu merdivenlerde kesinlikle ve kesinlikle  tabanında , kollarında , zemininde , kapılarının yapımında  yanıcı bir malzeme kullanırak yapılamaz. Aksi takdirde bir yangın durumunda tek kaçış imkanımızı sağlayacak olan merdivenin de yanmasına sebep olarak  kaçış imkanımızı ortadan kaldırırız. Bütün yapılarda aksi söylenmedikçe en az 2 çıkış yolu belirtilmesi gerekir. Merdivende ki yuvalar  bir yangın durumunda  binadaki insanların kaçışını kolaylaştıracak bir biçimde belirlenmelidir. Yüksek bir binadaysanız eğer ani bir yangın durumunda , yangın merdivenine  güvenlik holü denen bölmeden veya korunmuş olan bir holden geçiş yapılmalıdır. Kişi sayısının fazla olduğu binalarda yangın merdivenlerinin  genişliği   bir metreden az olmamalıdır.  Her yangın merdiveninin yanlarında duvar  korkuluk  veya küpeşte bulunmak zorundadır. Dairesel olan yangın merdivenleri ise 9.50 metre den daha uzun olmaması gerekiyor. Dairesel  yangın merdivenlerinde  basamağın boyu ise 15 santimden aşağı olmaması gerekiyor. Unutmayın bu kurallar can kurtarıyor.Yangın Merdiveni.